missie

Verbinding is het sleutelwoord bij VredeLeven: met jezelf en met je omgeving.
En hoe doen we dat? Door creativiteit en plezier in te zetten. Dan vallen alle verplichtingen en zorgen even weg en kun je in vrijheid elkaar en jezelf ontmoeten.

Dingen door hebben zonder dat je het doorhebt!

VredeLeven is Vreedzaam getraind.

Hoe?
VredeLeven doet aan creatieve coaching. We zetten creativiteit plus coaching in zodat de doelgroepen op een plezierige manier inzichten krijgen in zichzelf en hun omgeving.

Enkele coachingsmethoden:

  • mindfulness
  • dans, yoga, klimmen
  • (familie)opstellingen
  • vreedzaam
  • drama/beeldend
  • poëzie/rap/zang
  • geweldloze communicatie

Het volledige overzicht vindt u bij ‘workshops’ per doelgroep. Naast workshops bieden we ook trajecten aan. De duur en insteek van deze trajecten doen we altijd in overleg met u.

NIEUW! Onze onderwijspakketten zijn uitgebreid door samenwerking met
GedachtenLezen en ArtMat

Ons aanbod wordt o.a. gefinancierd door Jeugdcultuurfonds, CJP en U-pas.

Share on FacebookTweet about this on Twitter Delen doen we graag!