doelgroep aanbod

doelgroepaanbod

Iedere doelgroep heeft haar eigen dynamiek en behoefte.  We werken vraaggericht. Voor de aanvang van workshops/trajecten, gaan we in gesprek met de opdrachtgever om helder te krijgen wat er speelt in de groep.  Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats zodat het aanbod blijft aansluiten bij de wensen van de groep.

Bekijk ons aanbod per doelgroep voor meer informatie.